BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Krāsainais septembris

DSC 0399     1. septembrī Bebrenes muižas pagalmā uz svinīgo pasākumu pulcējās vispārizglītojošās un profesionālās nodaļas audzēkņi, skolas administrācija, pedagogi, vecāki un darbinieki. Skolas dzīvē tika ievadīti mazie pirmklasnieki. Skanēja dziesmas, sirsnīgus apsveikuma vārdus klātesošajiem veltīja direktore Ē. Šaršune, Ilūkstes novada domes izpilddirektora p.i. R. Līcis, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja B.Štrausa. 1. klases skolēni tika iešūpoti skolas dzīvē. Pasākuma noslēgumā visi pasākuma dalībnieki apvienojās rotaļā "Kas dārzā".

       Vēlāk visi pulcējās uz pirmo klases stundu,  skolas parkā tika piedāvātas izjādes ar zirgiem, vizināšanās ar karieti, jauniešu centrā darbojās radošās darbnīcas, bet mazajiem bērniem bija iespēja izbaudīt atrakcijas piepūšamajā  pilsētiņā.

       Skolas pagalmā uzziedēja sveiciens jaunajam mācību gadam, katra klase radoši un krāsaini bija izdekorējusi izdekorēja savus burtus.
Pie Brīvības pieminekļa uzziedēja tradicionālais ziedu ceļš.

       13. septembrī Bebrenes dzirnavās pulcējās jaunie dzejnieki un citi interesenti. Skolēni iepriecināja visus ar dažādiem dzejoļiem-nopietniem un draiskiem, romantiskiem un filozofiskiem. Neaizmirstamu muzikālu sveicienu uzdāvināja 10. klases skolnieces - Elvita Studāne un Anete Upīte.

      26. septembrī skolā notika fotoorientēšanās sacensības  ''Iepazīsti, Bebreni!" Klašu un kursu komandām bija jāatrod noteikts skaits objektu  par uzvarētājiem kļuva 4., 9. un 11. klases. Ieguvēji bija visi, tas bija ne tikai veselības skrējiens brīvā dabā, bet arī iespēja ieraudzīt ikdienā nepamanīto.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Aija Valpētere

DSC 0410

DSC 0412 - Copy

DSC 0413

DSC 0416

DSC 0420

DSC 0429

DSC 0554

DSC 0559

DSC 0566

DSC 0803

DSC 0806

DSC 0814

DSC 0832

DSC 0852