BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Skolotāju diena

20170929 092920      Kad rudens lapas viskrāšņākās un dārzos vēl gleznojas gladiolas, klāt Skolotāju diena. 29.septembra saulainā pēcpusdienā Bebrenes VP vidusskolas aktu zālē izskanēja koncerts skolotājiem. Patīkami bija ieklausīties dažādu mūzikas instrumentu skaņās, jauniešu balsīs, just līdzi raitam dejas solim. Paldies skolēniem par skaistajiem mirkļiem.

20170929 114626

20170929 125129

20170929 125549

20170929 130005

20170929 135821