BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Seminārs “Aitu ganāmpulka izveides principi.”

sem aitas        Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās izglītības nodaļā 2017. gada 26. oktobrī plkst.10.00 notiks seminārs “Aitu ganāmpulka izveides principi.”  Lektore Daina Kairiša, LLU Dr. agr., asoc.profesore, LAAA valdes priekšsēdētāja vietniece. Aitu barošana no Bergofor kā sistēma Lektore Anita Rimeicāne, SIA Bebra serviss speciāliste