BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Paldies!

1 IMG 5813        Ar rudens zeltu ir atnākusi mūsu izlaiduma diena. Aiz muguras piedzīvojumiem bagātā prakse, mazliet biedējošie kvalifikācijas eksāmeni un šodien mēs - 25 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās nodaļas audzēkņi lepni savās rokās turam godam nopelnītos diplomus par iegūtajām veterinārārsta asistenta un ekotūrisma speciālista kvalifikācijām.

          Paldies par dotajām zināšanām sakām profesionālās nodaļas skolotājiem, par sapratni - skolas administrācijai un skolas personālam. Paldies mūsu audzinātājām Andai un Ilonai. Paldies, ka ļāvāt iemīlēt šīs jaukās profesijas, skolu un Bebreni.

2017.gada 20.oktobra izlaiduma absolventi

2 IMG 5804

3 IMG 5806

4 IMG 5808

5 veti 2017 okt