BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Tiek komplektēta jauna mākslīgās apsēklošanas tehniķu apmācības grupa

Katru gadu janvārī Bebrenes VPV tiek uzņemti izglītojamie mākslīgās apsēklošanas tehniķu apmācības grupā. Šogad kursantu pirmā satikšanās un informācija par turpmāko apmācību notiks 16. janvārī. Vairāk skatīt šeit.