BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Tikšanās ar bijušo Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas absolventu, četrzvaigžņu kūrorta “Silene Resort&SPA” pavāru Imantu Reini

DSCN7549     2018. gada 29. janvārī ESFprojekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Subates pamatskolas, Bebrenes VP vidusskolas, Eglaines pamatskolas un Raudas internātpamatskolas 5. - 8. klašu skolēniem tika organizētas nodarbības ar četrzvaigžņu kūrorta“Silene Resort&SPA” pavāru Imantu Reini, lai skolēni vairāk iepazītu darba pasauli. Pavārs savā aizraujošajā stāstījumā iepazīstināja skolēnus ar savu karjeras ceļu. Pavāra kvalifikāciju Imants ieguvis projekta “Jauniešu garantija” ietvaros.

skolu projekts-300x97

      Par pavāru Imants jau strādā gandrīz 2 gadus. Imants dalījās savā pieredzē, stāstot, ka sākumā darbs nebija viegls, naktīs sāpēja kājas, jo darbs prasa labu fizisku sagatavotību, visu dienu pavadot stāvot kājās. Taču tas netraucēja un neaizēnoja vēlmi darbu turpināt šajā profesijā. Imants pastāstīja, ka gatavot jau sācis no 6 gadu vecuma. Pavārs daudziem lika mainīt domas par stereotipu, ka pavārs vienmēr ir paēdis. Tā nav gluži patiesība, jo citreiz tam vienkārši trūkst laika. Pavārs stāstīja, ka šīs profesijas pārstāvjiem, tāpat, kā daudzu citu profesiju pārstāvjiem, ir jābūt ne tikai labi fiziski sagatavotiem, vajadzīga arī laba reakcija, ātrums, spēks, koncentrēšanās spējas, uzmanība, precizitāte, kvalitāte, kā arī jābūt psiholoģiski sagatavotiem un emocionāli stabiliem. Klienti nāk dažādi, un katram ir jāatrod sava pieeja. Dalījās, ka pavāra profesija prasa arī daudz radošuma, gan jaunu ēdienu pagatavošanā, gan noformēšanā. Jābūt gataviem arī jauniem izaicinājumiem, jābūt gataviem pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas, gan ēdienu gatavošanā, gan darbā ar dažādām modernizētām iekārtām. Pastāstīja, kādām prasmēm un dotībām jāpiemīt pavāram. Pavāram ir jābūt harizmātiskam, komunikablam, jautram, uzmanīgam, pazemīgam, jāprot atvainoties, ne tikai par savu vainu, bet dažreiz arī par klienta kaprīzi.

       Prezentācijā pavārs rādīja galvenos darba instrumentus, iekārtas, darba vidi, savus paveiktos darbus. Pastāstīja par darba laiku, ka svētku dienās tas var pārsniegt pat 12 stundas,iepazīstināja kā norit pavāra darba diena, ka ir noslogotākas un brīvākas dienas. Neskatoties uz profesijas grūtībām – fizisko smagumu, dažādām traumām ar iekārtām un instrumentiem, kad netiek ievērota drošība, ir arī daudz pozitīvā, iespēja izrādīt savu radošumu, priecāties par paveikto, radīt kaut ko skaistu un garšīgu, iespēja paceļot, piedaloties meistarklasēs un vadot tās. Imants pastāstīja, ka pavāra profesija mūsdienās ir ļoti pieprasītā, ka patreiz pieprasītāko profesiju vidū, tā ir 4. vietā. Iepazīstināja ar dažām izglītības iestādēm, kurās var apgūt pavāra profesiju, mudināja skolā neslinkot, jo arī šajā profesijā ir svarīgi tādi mācību priekšmeti kā matemātika, ķīmija, veselības mācība, sports, vizuālā māksla, fizika, svešvalodas, un ne mazāk svarīgi arī citi mācību priekšmeti. Skolēni arī varēja uzdod sev interesējošos jautājumus. Tie, kuri vēlējās varēja savas prasmes demonstrēt meistarklasē, pagatavojot desertu – “MACARON”.

Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

DSCN7536

DSCN7537

DSCN7567

DSCN7570

DSCN7578

DSCN7584