BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Glītrakstīšanas konkurss 1.- 4.klases skolēniem

20180131 132131        Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā 22.janvārī notika Glītrakstīšanas konkurss sākumskolas skolēniem. Konkursa mērķis bija apzināties latviešu valodas rakstu kultūras lomu katra skolēna personības izveidē un motivēt uzlabot rokrakstu kultūru.

      Visi 1.- 4.klašu skolēni, uz katrai klašu grupai atbilstošas līniju lapas, glīti norakstīja skolotāju dotos tekstus un lapu noformēja.

       Konkursa nolikumā tika izstrādāti vērtēšanas kritēriji, lai izvērtētu rakstu darbu kvalitāti, prasmi norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumus, kā arī prasmi rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti.

       Skolotāju žūrija izvērtēja visus darbus un katrā klasē izvēlējās 3 visglītākos rokrakstus. Konkursa uzvarētāji - 1.- 3. vietu ieguvēji saņēma diplomus, bet pārēji skolēni saņēma Pateicības rakstus.

Bebrenes VP vidusskola

skolotāja Evita Skrimble

20180131 132427