BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Barikāžu dienu atceres pasākums

IMG 5711       19. janvārī Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi un skolas darbinieki pulcējās kopā, lai atcerētos Janvāra barikādes. Iekurtais ugunskurs atgādināja laiku, kad daudzi Latvijas iedzīvotāji devās uz Rīgu, lai aizsargātu savu dzimteni un ļautu Latvijai atkal kļūt brīvai. Atmiņās dalījās barikāžu laika dalībnieks Raimonds Soms.

Skolotājas R. Kalvānes vadībā skanēja dziesmas, jo barikāžu laiks tiek saukts par “dziesmoto revolūciju”.

Pasākuma noslēgumā bija iespēja izbaudīt garšīgu putru un karstu tēju.

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere

IMG 5735

IMG 5744