BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Ekoskolas aktivitātes

IMG-20180205-WA0020 2      Bebrenes VP vidusskolas 2017./2018. mācību gada Ekoskolu projekta tēma ir „Atkritumi”. Ekoskolu projekta ietvaros Bebrenes VP vidusskolā notiek vairākas akcijas, kas saistītas ar vides kvalitātes uzlabošanu. Arī šogad skolā turpinās bīstamo atkritumu – bateriju vākšana, kurā aktīvi iesaistās skolēni, iesaistot radus un kaimiņus. Arī akcija „No rokas rokā” palīdz ģimenēm atbrīvoties no nevajadzīgām lietām un iegūt to, kas nepieciešams – apģērbu, apavus, rotaļlietas. Šajā akcijā iesaistās gan skolotāji, gan skolēni.

      Bebrenes skolēni iesaistās dabas parka „Dvietes palienes” informācijas centra „Gulbji” organizētajos pasākumos. Papildinot zināšanas ģeogrāfijā, 26. janvārī 10. klases skolēni apmeklēja semināru „Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Biotopu kartēšanas process Latvijā”, noklausoties Latvijas Meža programmas vadītāja Mg.Māra Liopa un Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektora Mg.Jāņa Švirksta izsmeļošo informāciju.

      Mudinot jauniešus būt saudzīgiem pret dabu, 24.- 26. novembrī risinājās Latgales reģiona jauniešu apmācības „Esi pirmais tur, kur citi būs rīt” Daugavpils universitātes mācību bāzē „Ilgas”.      10. klases skolniece Laura Svarāne un 1.vm kursa audzēkne Amanda Škogale ieguva vispusīgas zināšanas vides aizsardzībā un apguva prasmes veidot prezentāciju par tēmu, kas skar vides kvalitāti – par piesārņojumu ar atkritumiem.

       Ar savu darbu – prezentāciju „Atkritumu ietekme uz vidi – augiem un dzīvniekiem” janvārī Laura Svarāne un klasesbiedrene Līga Buceniece iepazīstināja skolēnus Bebrenes, Ilūkstes, Eglaines un Rubenes skolās. Lauras un Līgas vadībā skolēni izspēlēja spēli „ Zaļai un veselai planētai”, lai nostiprinātu savas zināšanas un veidotu pozitīvu attieksmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Ekoskolu projekta koordinatore Bebrenes VP vidusskolā

skolotāja Ilona Jegorova

Screenshot 2018-01-31-20-19-01 1