BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Iepazīšanās ar mežsaimnieka profesiju

foto18. maijā Bebrenes VP vidusskolas 3. klases skolēni devās uz mežu, lai iepazītos ar mežsaimnieka profesiju. Šo pasākumu organizēja Maksima tētis mežsaimnieks Andris Keivomegs.

Skolēni iepazinās ar visu mežizstrādes procesu, sākot no koku stādīšanas līdz koku izciršanai. Sākumā skolēni iepazinās ar instrumentiem, kurus meža darbos lietoja pirms 18 gadiem, kad A. Keivomegs sāka savas darba gaitas.

Tad stādījām eglītes. Pārliecinājāmies, ka šis darbs prasa daudz spēka. Vērojām vairākas jaunaudzes, mācījāmies noteikt koku vecumu. Uzzinājām, ka priedes var arī iesēties pašas, ja attiecīgi sagatavo augsni. Bet tomēr labāks darba rezultāts ir tad, ja kokus stāda. Interesanti bija vērot kā mežā strādā forvarders un harvesters. Skolēniem tika dota iespēja iekāpt kabīnēs un iepazīties ar šīs sarežģītās tehnikas vadības iekārtām. Tehnikas vadītāji stāstīja par savu darbu.

Pasākuma noslēgumā pie ugunskura skolēni dalījās pārdomās par gūtajām atziņām.

Paldies Andrim Keivomegam par izglītojošo un interesanti organizēto pasākumu.

Bebrenes VP vidusskolas skolotāja Marta Vanaga

foto2

foto3

foto4

foto5

foto6