BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Sākumskolas nedēļa Tēma ,,Ūdens”

picture1      No 2018.gada 14.maija līdz 17.maijam ar dažādām aktivitātēm norisinājās sākumskolas nedēļa. Šogad nedēļas tēma bija ,,Ūdens”. Interesantām aktivitātēm bagāta bija šī nedēļa, kuras laikā skolēni pētīja un eksperimentēja ar ūdeni.

     Pirmdien skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos eksperimentos. Skolēniem bija iespēja dažādos šķīdumos – sāls, cukura un tīrā ūdenī, izaudzēt savu ūdensrozi. Skolēni arī noteica, kurā šķīdumā papīra ūdensroze atver savas lapiņas visātrāk. Kā tika secināts, tad visātrāk ūdensroze atvērās tīrā ūdenī.

     Vēl skolēniem bija iespēja noteikt, cik daudz pupiņu var iemest pilnā ūdens glāzē. Skolēnu pieņēmumi bija dažādi, kāds teica, ka nevarēs iemest nevienu pupiņu, kāds atkal teica, ka varēs iemest 10 pupiņas. Pēc eksperimenta tika secināts, ka pilnā ūdens glāzē var iemest vairāk kā 20 pupas.

     Skolēni tika aicina, pastāstīt, kāpēc apelsīns ar mizu ūdens spainī peld, bet apelsīns bez mizas – nogrimst. Kā izrādās bērni ir ļoti gudri un daži arī pareizi pateica, ka mizā ir gaiss, kas neļauj apelsīnam nogrimt.

     Nākošajā dienā skolēniem bija iespēja izbaudīt ūdens radītās skaņas. Skolēni centās saklausīt ūdens radītas skaņas un noteikt kas šo skaņu rada. Kā izrādījās skolēni ļoti labi prata noteikt lietus un jūras radītas skaņas.

     Vai jūs esat zīmējuši ar burbuļiem? Sākumskolas skolēni tagad droši varēs teikt, ka jā! Trešdien skolēniem bija iespēja zīmēt ar krāsainiem burbuļiem. Skolēni saņēma salmiņu un uz zīmēšanas papīra lapas pūta krāsainus burbuļus. Skolēniem sanāca krāsaini un neparasti zīmējumi.

     Vēl šajā dienā skolēniem bija iespēja izgatavot savu peldlīdzekli. Tapa neparasti kuģīši ar krāsainām burām.

     Sākumskolas nedēļas noslēgumā devāmies uz tuvējo upīti un peldinājām savus izgatavotos kuģīšus. Prieks bija par savu darbu, kad kuģītis devās pa straumīti lejā un negrima.

     Nedēļas noslēgumā katra klase saņēma pateicību par aktīvu piedalīšanos sākumskolas nedēļā. Katrs skolēns arī saņēma saldu balviņu – čupa čupsu. Kā atzina paši bērni, nedēļa bija neparasta un interesanta, jo bērniem ļoti patika darboties pašiem un eksperimentēt ar ūdeni.

Sākumskolas skolotāja Evita Skrimble

picture2

picture3

picture4

picture5

picture6

picture7

picture8

picture9

picture10

picture11