BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

“Sveika, vasara!”

DSC 2014      Bebrenes skolas skolēni vasaru iesoļo Ilūkstes novada zīmē.

      Paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem par zināšanām, radošumu un kopā būšanu gada garumā!

      Lai jauka un pārsteigumiem bagāta vasara!

Uz tikšanos novada svētkos, 1.septembrī un ceļā uz Latvijas simtgadi.

Skolas direktore Ērika Šaršune

DSC 2018