BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2018./2019.mācību gadā piedāvā:

BVPV reklama2018 1-1                JAUNUMS!

                 - lopkopība – specialitāte lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā (mācību ilgums 4 gadi)

 

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

- veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

- ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

- tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā kļūt par speciālistu šādās izglītības programmās:

- veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

- ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

- tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:   

- ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs.

 

Dokumentu pieņemšana no 11. jūnija no plkst 9.00. līdz 16.00

Nepieciešamie dokumenti:

apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību un sekmju izraksts;

deklarētā dzīves vietas izziņa

medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);

3 fotogrāfijas;

jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;

jāaizpilda iesniegums, norādot izvēlēto izglītības programmu


Informācija pa  tālr.65425966 vai 29252659