BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Ciemošanās Daugavpils dzīvnieku patversmē

4405778015.oktobrī Bebrenes VP vidusskolas 6.klase viesojās Daugavpils dzīvnieku patversmē. Patversmes darbinieki pastāstīja, par mazo draugu dzīvi un dzīvesstāstiem.

6.klases skolēni suņukus veda pastaigā. Mazie draugi izskrējās un parotaļājās, bet pats galvenais – tika samīļoti.

Ar vecāku atbalstu tika saziedoti līdzekļi, lai atbalstītu Daugavpils dzīvnieku patversmi.

Skolēni bija gandarīti par labi paveikto darbu.

6.klases audzinātāja

Aija Valpētere

43828988

44041605

44054393

44057033

44059091

44065165

44087371

44115788

44121581

44197098

44211093