BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

“Spēlmaņu vakars”

118.oktobrī Bebrenes VP vidusskolā notika “Spēlmaņu vakars”.

Skolēnu Līdzpārvaldes vadībā skatītājiem bija iespējams ceļot laikā.  8., 9., 11.klases skolēni, 1.v., 1.p. kursa audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumus par dažādiem laikmetiem un notikumiem - dinozauriem, alu cilvēkiem, seno Ēģipti, mīlestību 20.gadsmitā un čigānu jautro dzīvi. Pārsteigumu sagādāja skolotāji, visus iepriecinot ar jautru pensionāru ballīti pēc 30 gadiem.

Dalībnieki saņēma “Spēlmaņu vakara” balvu, diplomus ar dažādām nominācijām un saldas balvas.

Paldies skolēnu Līdzpārvaldei, it īpaši Ilmāram Mežaraupam, par noorganizēto pasākumu!

Paldies par atbalstu direktorei Ērikai Šaršunei, klašu un kursu audzinātājiem.

Aija Valpētere

Bebrenes VP vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā

1p-1

1v-1

4e

8-1

9-2

11-1