BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Kūka Latvijas simtgadei Bebrenē

DSC 2562      28. novembrī Bebrenes VP vidusskolā notika pasākums “Kūka Latvijas simtgadei”. Savu torti Latvijai dekorēja ne tikai vispārizglītojošās un profesionālās nodaļas audzēkņi, bet arī viesi – Ilūkstes Raiņa vidusskolas pārstāvji no Ilūkstes un Eglaines, Ilūkstes bērnu un jauniešu centra komanda, Bebrenes pagasta pārvaldes un vecāku pārstāvji.

      Pasākumā arī varēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Bebrenes VP vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldes vadītājs Ilmārs Mežaraups bija sagatavojis interesantus jautājumus par Latvijas vēsturi, mūsdienām un izciliem cilvēkiem. Bet dziesmu konkursa laikā varēja izpausties radoši- zīmēt, dziedāt un minēt.

      Kad katra komanda bija izdekorējusi mazo torti, skolotāju Anitas Jakubānes un Ērikas Naglinskas vadībā tapa lielā kūka Latvijas simtgadei. Uz tās varēja izlasīt vārdus “Es esmu Latvija!”, ieraudzīt latvju spēka zīmes un ziedus.

       Bebrenes VP vidusskolas direktore pateicās visām komandām un skolotājiem par dalību pasākumā.

      Torte Latvijai izdevās ne tikai skaista, bet arī garšīga. To atzina visi pasākuma dalībnieki, kad pasākuma noslēgumā cienājās ar torti, dzēra tēju un sarunājās.

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un atbalstīja mūsu skolu!

Aija Valpētere,

direktores vietniece audzināšanas jomā

DSC 2563

DSC 2564

DSC 2592

DSC 2603

DSC 2604

DSC 2605

DSC 2606

DSC 2615

DSC 2621

DSC 2623

DSC 2624