BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Kursi piensaimniekiem

afisa slauc        Piedāvājam 40 stundu kursus piena fermu darbiniekiem “Prasmīgas slaukšanas pamati”,kuros tiks apskatīti jautājumi par ikdienas darbiem govju novietnē, slaukšanas procesa menedžments, personīgā higiēna darba laikā, slaucējas loma ganāmpulka veidošanā, veselas govs fizioloģiskie rādītāji un pazīmes, kuras norāda uz saslimšanu, tesmeņa uzbūve, piena atdeves mehānisms un tesmeņa slimības, kā arī organizēta ekskursija uz slaucamo govju fermu.

     Pieteikšanās līdz 2019.gada 2. aprīlim. Pieteikšanās ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj izveidot mācību grupu (izglītojamo skaits grupā vismaz 10 - 12 cilvēki) un uzsākt mācības

      Prognozējamais kursu sākums 08.04.2019.