BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Atvērto durvju diena profesionālās izglītības nodaļā 2019. gada 19. aprīlī

Atvērto durvju diena profesionālās izglītības nodaļā 2019. gada 19. aprīlī

          Gaidām visus interesentus iepazīties ar skolas piedāvātajām izglītības iespējām, darboties radošajās darbnīcās, iepazīties ar ārpusstundu aktivitāšu iespējām un dienesta viesnīcu.