BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Lai mēs turētos kopā

1 1983       Neviltots prieks staroja 1983.gada izlaiduma absolventu sejās, kad viņi tikās savā tradicionālajā salidojumā, lai atcerētos interesantos mācību gadus Bebrenes sovhoztehnikumā un suminātu savu audzinātāju Ritu Kļaviņu jubilejā.

      Pārsteidzošās izmaiņas kabinetu un laboratoriju nosaukumos un noformējumā patīkami iepriecināja bijušos tehnikuma audzēkņus. Atmiņu stāstiņi par neaizmirstamo dzīvi Bebrenē skanēja viens pēc otra: no kopmītnes dzīves līdz eksāmenu kārtošanas viltībām, no mācību priekšmetu olimpiādēm līdz ražošanas prakšu peripetijām, no jautrajiem atgadījumiem atzīmju pelnīšanā līdz Jaungada karnevālu masku ballēm… Un visam pāri – tas jaukais jaunības laiks, ko viņi kopā izdzīvoja Bebrenē, apgūstot veterinārfeldšera profesiju.

2 2019

3 1983 3

4 IMG 0569

5 IMG 0546

6 IMG 0547

7 IMG 0551

8 IMG 0555

9 IMG 0558

10 IMG 0562

11 IMG 0570

12 IMG 0574

13 IMG 0576