BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Aiz katra brīnišķīga bērna ir tikpat brīnišķīgs tētis

DSC 3784        13.septembrī Bebrenes VP vidusskolā notika ģimeņu pasākums “Kopā ar tēti!”. Katru klasi gaidīja pārsteigums – stundu vadīja kāds no tētiem. Tētiem bija iespēja iejusties skolotāju lomā un nedaudz iepazīt savu bērnu kā skolēnu.

      Kopā tika zīmēts, runāts par dažādām tēmām, atbildēts uz jautājumiem un stāstīts par savu dzīves pieredzi.

      Diena turpinājās tikpat aizraujoši – skolēni kopā ar tēviem iesaistījās fotoorientēšanās sacensībās “Iepazīsti Bebreni”. Gandrīz visi tēti, kuri ieradās skolā, ir arī Bebrenes vidusskolas absolventi.

      Visi atzina, ka Tēvu dienas pasākums ir izdevies un tam noteikti jākļūst par tradīciju.

      Paldies, par uzdrīkstēšanos mūsu lieliskajiem tētiem!

                                                                                                            Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere

DSC 3788

DSC 3789

DSC 3792

DSC 3796

DSC 3799

DSC 3800

DSC 3803

DSC 3805

DSC 3822

DSC 3824