BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola izsludina pieteikšanos uz profesionālās pilnveides kursiem:

   • “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” (160 st.);
   • “Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā” (160 st.);
   • “Zirgu nagu kopšana” (160 st.);
   • “Govju nagu kopšana” (160 st.);
   • “Ēdienu noformēšana un galda klājumi” (160 st.).

Pieteikšanās ir apstiprinājums, ka Jūs esat gatavi mācīties, kas ļauj izveidot mācību grupu (izglītojamo skaits grupā vismaz 8 cilvēki) un uzsākt mācības.

Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 65425966, 29252659, 26431273