BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Rudens izlaidums Profesionālās izglītības nodaļā

20191026 210247       25. oktobris bija emocijām bagāta diena, kad satraukums mijās ar pārsteiguma un gandarījuma brīžiem. Jaunieši kārtoja centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu. Jūnijā elektroniskajā vidē tika iegūti punkti par teorētiskajām zināšanām un nu izlozējot praktisko uzdevumu varēja eksāmenu komisijai demonstrēt savas prasmes un kompetences veterinārmedicīnā. Pirms tam bija nedēļa intensīva darba – kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, konsultācijas ar skolotājiem un arī ar kursa biedriem par eksāmena jautājumiem un trīs mēnešu garajā praksē pie licencēta veterinārārsta redzēto un darīto.

       Bija arī pārsteiguma brīži kādu praktiskā uzdevuma biļeti izvilks. Kā jau eksāmenā kāroto ne visiem izdevās izvilkt, bet visi veiksmīgi tika galā. Eksāmena vidējā atzīme kursā 8,45 un uzslavas eksāmena komisijas priekšsēdētāja.

      Un tam sekoja gandarījuma brīdis – diploma par vidējo profesionālo izglītību, kurš apliecina kvalifikāciju veterinārārsta asistents saņemšana.

      Izskanēja pateicības vārdi skolai, skolas direktorei, skolotājiem un darbiniekiem, atvadu foto, šampanieša glāze, kafija un kūka un vēlējums laimīgu ceļu dzīvē un profesijā.

      Bet noslēgumā nejaušība vai likteņa pirksts? Pusotra gada laikā apgūstot profesiju ne visi paspēja tā īsti iepazīt Bebreni, tad iespēja piedalīties Leģendu nakts pasākumā to lieliski kompensēja.

Ilga Mališeva, direktores vietniece profesionālās izglītības nodaļā

Anda Vaļuka, izlaiduma kursa audzinātāja

20191026 204842

20191026 205223

20191026 210343

20191026 211342