BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dzīvnieku draugi dzīvo Bebrenē

      10.04.Bebrenes Profesionālajā vidusskolā karjeras dienu ietvaros notika veterinārmedicīnas specialitātes rīkotais pasākums „Dzīvnieku draugs”

      Interesentiem bija iespēja iepazīties ar jaunajiem un modernajiem kabinetiem un pēc tam piedalīties konkursā „Zini, mini, uzzini” , kas bija gan izzinošs, gan arī atraktīvs un izklaidējošs. Tajā ietilpa gan nopietni jautājumi, gan anekdošu šovs saistībā ar specialitāti, gan dziesmu „kari”

       Pasākums bija radījis lielu interesi, jo piedalījās 6 komandas, apliecinot to, ka ir īsti dzīvnieku draugi, bet vislabāk šoreiz veicās 1.veterinārmedicīnas kursa komandai”Zoodraugi”,2.viesmīlības pakalpojumu un ekotūrisma kursa apvienotajai komandai ”Zaķīši” un 3.veterinārmedicīnas kursa komandai ”Griezēji” ,kas attiecīgi sadalīja pirmās trīs vietas.

       Paldies skolotājai I. Mališevai par pasākuma sagatavošanu ,kā A.Vaļukai un Ē.Purplei par atbalstu pasākuma veiksmīgajā norisē.

       Gaidām jaunus dzīvnieku draugus Bebrenē!

                                       Direktora vietniece audzināšanas jomā S.Ozoliņa