BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Izglītības iespējas 2013

    Aprīļa mēnesis ir aktivitātēm bagāts Bebrenes Profesionālajā vidusskolā. Kamēr vieni dejoja un dziedāja Malnavā,citi piedalījās izstādē ”Izglītības iespējas 2013”,ko rīkoja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils nodaļa.

  26.un 27.aprīlī  skolotājas S.Vaitkeviča,Ē.Purple,E.Vuškāne,I.Mališeva,Ē.Naglinska,A.Vaļuka kopā ar audzēknēm S.Smilginu , K.Oboleviču un E.Andrušķeviču iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar BPV apgūstamajām profesijām, kā arī deva iespēju pašiem izmēģināt roku gan kārvingā,gan floristikā.

    Izstādes apmeklētāju uzmanību īpaši piesaistīja trusis Fredis,kas ļoti omulīgi bija iejuties izstādes atmosfērā.

     Tie,kas nepaspēja apmeklēt izstādi,ir laipni gaidīti Bebrenes Profesionālajā vidusskolā  informācijas dienā 11.maijā.

Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktora vietniece

 audzināšanas jomā S.Ozoliņa