BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Krāsainā nedēļa Bebrenē

     Košas krāsas pēc garās ziemas ir ienākušas ne tikai dabā, bet laikā no 13.-17.maijam krāsaināki kļuva arī Bebrenes Profesionālās vidusskolas gaiteņi un kabineti, ko piepildīja mūsu audzēkņi.

   Katra kurss bija izlozējis savu krāsu un pēc tam visas nedēļās garumā to iedzīvināja dažādos veidos gan savos tērpos ,gan aksesuāros.

    20.maijā notika Krāsu nedēļas noslēguma pasākums, kurā savukārt tika prezentētas izvēlētās krāsas .Te bija iespējams  uzzināt daudz jauna un interesanta par dažādu krāsu paleti ,kā arī redzēt atraktīvus priekšnesumus.

     Šoreiz nebija uzvarētāju un zaudētāju, bet tikai ieguvēji, kuri saņēma skolas pašpārvaldes sarūpētos diplomus dažādās nominācijas, piemēram, „Saulainākā komanda” ,Sapņainākā komanda”, Ugunīgākā komanda”u.c.

  Par pasākuma aktīvu atbalstīšanu paldies kursu audzinātājiem un audzēkņiem, jo piedalījās visi kursi. Īpašs prieks par 1.v/m muzikālo un 2.v kursa atraktīvo priekšnesumu.

      Vislielākais paldies manām kolēģēm, kuras ne tikai atbalstīja savus kursus, bet arī dziedoši prezentēja skolotāju izlozēto sarkano krāsu

 

Bebrenes Profesionālās vidusskolas

   direktora vietniece audzināšanas jomā S.Ozoliņa