BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

No pēdējā zvana līdz izlaidumam

1 1      Jūnija mēnesis ir tradicionālu pasākumu laiks 4.kursu audzēkņiem: Pēdējā zvana diena, Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un izlaidums.

Pēdējā zvana dienā 4.kursa audzēkņi atvadījās no skolas sola Bebrenes Profesionālās vidusskolas atjaunotajos, kā arī iekārtotajos kabinetos un laboratorijās, saņēma ziedus un apsveikumus, kopīgi ar audzinātājām Ilgu Mališevu un Alīnu Rimeicāni piedalījās jautrības stafetē un apmeklēja Bebrenes pils pagrabu.

Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas VISC apstiprinātas komisijas. Audzēkņiem eksāmenu laikā bija jāuzrāda gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas.

69.izlaiduma svinībās diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma 14 veterinārārsta asistenti un 7 viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Mācības turpina 4 absolventi, bet darba gaitas uzsāka 15 absolventi, kuri strādās klīnikās, aptiekās, zemnieku saimniecībās, gaļas namā, ārzemēs u.c. 2 absolventes atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Novēlam daudz gaismas uz ceļa, pa kuru mūsu absolventiem ir jāiet. Lai piepildās viņu sapņi un ieceres!

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6