BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs” projekta rezultāti darbībā

2 1 020     Bebrenes Profesionālās vidusskolas biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs” projekta „Velotūrisms – jauniešu fiziskai attīstībai un brīvā laika dažādošanai” ietvaros iegādājās 15 velosipēdus, to aprīkojumu, teltis un guļammaisus, iekārtoja velotaku. Sadarbībā ar k/s Akmenāji tika atjaunota atpūtas vieta pie Akmeņupes. Līdzfinansējumu sniedza Ilūkstes novada dome.

Pateicoties iegādātajam velotūrisma aprīkojumam, topošie ekotūrisma speciālisti profesionālo mācību priekšmetu praktiskajās nodarbībās pēta Bebrenes apkārtni un iepazīstas ar dažādiem tūrisma objektiem Bebrenes pagasta teritorijā. Kursu kolektīvi audzināšanas stundu laikā tuvāk iepazīstas ar Dvietes palienes pļavās dzīvojošiem savvaļas zirgiem un govīm, apmeklē Bebra un senlietu muzeju ekspozīcijas, velomaršruta noslēgumā atpūšas pie Akmeņupes.

Dienesta viesnīcā dzīvojošie audzēkņi un skolēni, kā arī citi interesenti no Bebrenes pagasta un kaimiņu novadiem izmanto velotūrisma aprīkojumu, lai aktīvi un interesanti atpūstos.

2 2 P4240014

2 3 P4240044

2 4 P5300002

2 5 SN207942

2 6 021

2 7 SN208082

2 8 SN208026