BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes Profesionālās vidusskolas apkārtnes labiekārtošana

3 1 SN208231     Pateicoties KPFI un ERAF fondu piesaistei un ar Ilūkstes novada domes līdzfinansējumu Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkas ieguvušas jaunu veidolu. Ir renovēts mācību korpuss, siltināta dienesta viesnīca un sporta zāle, atjaunoti un labiekārtoti kabineti, laboratorijas, administratīvās un palīgtelpas, iegādātas modernās tehnoloģijas. Arī skolas apkārtne ir mainījusi savu izskatu.

       Lai labiekārtotu Bebrenes Profesionālās vidusskolas apkārtni, skolas darbinieki, skolotāji un audzēkņi piedalījās vairākās talkās: līdzināja zemi, lasīja akmeņus un gružus, sēja zālienu un veidoja apstādījumus. Palīgā nāca arī Bebrenes pagasta un kaimiņpagastu bezdarbnieki.

3 2 SN208189

3 3 SN208195

 

3 4 SN208192

3 5 SN208198

3 6 SN208238

3 7 SN208233

3 8 SN208084

3 9 SN208197

3 10

3 11 SAM 1990

3 12 SAM 1980

3 13

3 14

3 15 SAM 1976

3 16 SAM 1975

3 17 SAM 1974

3 18

3 19 SN200010

3 20

3 21 SN209592

3 22 SN209598

3 23 SN200014

3 24 SN200362

3 25 SN200373

3 26 SN200368

3 27 SN200012

3 28 SN209809