BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Programmas:

Pamatizglītības programma, kods 21011111;

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 21015611;

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 21015811;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011.