BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Vēsture:

1897.gads – dibināta laicīgā skola Bebrenes novadā

1918.gads – skolas ēka nodeg, skola pārcelta uz pagaidu telpām

1922.gads – skola ievietota Plāteru – Zībergu pilī (būvēta ap 1896.gadu)

1918.-1922.gads – skola darbojas kā 1.pakāpes pamatskola

1922.-1940.gads – skola darbojas kā Bebrenes 6-klasīgā pamatskola

1940.-1942.gads – Bebrenes pagasta tautskola

1955./1956.gads – augoša vidusskola iepriekš izejot 6-gadīgās, 7-gadīgās, 8-gadīgās skolas posmu

2014.gada 7.februārī - apvienojot Bebrenes vidusskolu un Bebrenes Profesionālo vidusskolu izveidota vispārējās izglītības iestāde (vispārizglītojoša vidusskola) – Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.