BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

 

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 Ilūkstes novada Bebrenes pagastā

2016.gada novembris

     

         Profesionālās vidējās pamatizglītības programmas (Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3381102 kvalifikācija – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists un arodizglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3281102 kvalifikācija – Pavārs) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

       Profesionālās vidējās izglītības programmas (Veterinārmedicīna, kods 3364001 kvalifikācija – Veterinārārsta asistents un profesionālās vidējās izglītības programmas Veterinārmedicīna, kods 35b64001 kvalifikācija - Veterinārārsta asistents) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS