Izglītības programma ZIRGKOPĪBA apmācības ilgums 4 gadi (5768 stundas)

Kvalifikācija LOPKOPĪBAS TEHNIĶIS AR SPECIALIZĀCIJU ZIRGKOPĪBĀ

 

Mācību laikā iegūst vidējo izglītību ar iespēju iestāties jebkurā augstskolā un apgūst:

- Zirgkopību, zirgu labturību, etoloģiju un biomehāniku;

- Veterinārijas pamatus;

- Ciltsdarbu, mākslīgo apsēklošanu un dzemdniecību;

- Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamatus;

- Projektu izstrādi un vadīšanu;

- Tūrisma pamatus;

- Uzņēmējdarbību lauksaimniecībā.

Mācību laikā varēs iegūt traktortehnikas vadītāja un autovadītāja tiesības.

- Skola atrodas sakoptā lauku vidē;

- Audzēkņi saņem stipendiju;

- Skolai ir dienesta viesnīca (iespēja dzīvot istabiņā pa vienam) un ēdnīca;

- Iespēja darboties interešu pulciņos un apmeklēt Ilūkstes novada peldbaseinu;

- Uzsākts darbs pie jauna staļļa un manēžas celtniecības;