Dokumentu pieņemšana no 11. jūnija no plkst 9.00. līdz 16.00

Nepieciešamie dokumenti:

apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību un sekmju izraksts;

deklarētā dzīves vietas izziņa

medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);

3 fotogrāfijas;

jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;

jāaizpilda iesniegums, norādot izvēlēto izglītības programmu


Informācija pa  tālr.65425966 vai 29252659