Izglītības programma "Bērnu aprūpe"-

kvalifikācija „Auklis/aukle

 

-         veic primārus bērna aprūpes pasākumus - ēdina, aprūpē, mazgā un ģērbj bērnu;

-     seko bērna veselības stāvoklim, vajadzības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;

-     rūpējas par bērna dienas režīma ievērošanu;

-     veido bērnam kulturālas uzvedības un higiēniskās iemaņas;

-     nodrošina bērna radošas darbības organizēšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 

Profesionālie mācību priekšmeti -

Darba un vides aizsardzība

Ievads pedagoģijā un psiholoģijā

Bērna izglītošana

Darba plānošana un organizēšana

Pirmā medicīniskā palīdzība

Higiēna un veselības mācība

Bērnu tiesības un likumdošanas pamati

Vispārējā ētika un estētika

Profesionālā etiķete

Fiziskā izglītība un ritmika

Bērnu radošās darbības organizēšana

Bērnu aprūpes un uztura pamati

Pirmā un otrā lietišķā svešvaloda