Izglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi" -

kvalifikācija „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”

-         vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus,

-         organizē uzskaiti un atskaiti,

-         plāno un organizē darba uzdevumu izpildi,

-         kontaktējas ar viesiem,

-         pieņem pasūtījumus un organizē to izpildi,

-         sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju.

Profesionālie mācību priekšmeti -

Darba aizsardzība

Sanitārija un higiēna

Inventārs un iekārtas

Prečzinība

Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumā

Viesu apkalpošanas organizācija

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Konditorejas izstrādājumu gatavošana

Viesu apkalpošana

Uzskaite un kalkulācija

Uzņēmējdarbība un tirgzinības

Lietišķo attiecību psiholoģija

Pirmā lietišķā svešvaloda

Otrā lietišķā svešvaloda

Tiesību pamati

Vides mācība

 

kvalifikācija „Pavārs”

-         var strādāt viesmīlības nozares uzņēmumos,

-         veic pārtikas produktu pirmapstrādi,

-         gatavo un noformē ēdienus.

Profesionālie mācību priekšmeti -

Darba aizsardzība

Sanitārija un higiēna

Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums

Prečzinība

Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumā

Uzskaite un kalkulācija

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija

Lietišķā saskarsme

Vides aizsardzība

Pirmā lietišķā svešvaloda