Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”-

kvalifikācija „Galdnieks”

 

-  veic koksnes mehānisko apstrādi;

-  izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukcijas koka izstrādājumus;

-  strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

 

Profesionālie mācību priekšmeti -

Materiālmācība

Rasēšana un skicēšana

Galdnieka darba tehnoloģija

Kokapstrādes iekārtas

Koksnes apdare

Darba organizācija

Darba aizsardzība

Kokapstrāde ar rokas instrumentiem

Koka konstrukciju izgatavošana

Kokapstrāde ar mašīnām posmos

Koka konstrukciju uzstādīšana

 

kvalifikācija „Mēbeļu galdnieks”

 

- veic koksnes mehānisko apstrādi;

- izgatavo, montē un uzstāda objektos dažādu konstrukciju mēbeles;

- veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus;

- strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.

 

Profesionālie mācību priekšmeti -

Rasēšana

Materiālmācība

Galdnieka darba tehnoloģija

Mēbeļu konstruēšana

Speciālā zīmēšana

Zīmēšana, kompozīcija, koloristika

Stilu mācība

Kokgriešana

Darba aizsardzība

Koksnes apdare

Elektrotehnika

Mēbeļu remonts