Izglītības programma "Tūrisma pakalpojumi" -

kvalifikācija „Ekotūrisma speciālists”

-         piedalās ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā,

-         sagatavo ekotūrisma ekskursijas grupām vai individuāliem apmeklētājiem,

-         piedalās videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanā,

-         apsaimnieko dzīvās dabas, ekoloģiskos, ainaviskos un kultūrvēsturiskos objektus.

Profesionālie mācību priekšmeti

Tūrisma pamati

Tūrisma ģeogrāfija

Ekotūrisma kultūrvide

Ekofilosofijas pamati

Ekotūrisma objekti

Ainavu arhitektūras pamati

Lietišķo attiecību psiholoģija

Pirmā lietišķā svešvaloda

Otrā lietišķā svešvaloda

Tūrisma likumdošana

Ekotūrisma bizness

Materiāli un tehniskie līdzekļi ekotūrismā

Ekotūrisma projektu izstrāde un vadīšana

Ekotehnoloģiju pamati

Veselības mācība

Darba aizsardzība