Izglītībasprogramma "Veterinārmedicīna"-

kvalifikācija "Veterinārārsta asistents"

-         strādā praktizējoša veterinārārsta vadībā,

-         sniedz pirmo palīdzību dzīvniekiem,

-         organizē slimu dzīvnieku kopšanu,

-         veic slimību profilakses pasākumus,

-         veic veterināro ekspertīzi kautuvēs.

Profesionālie mācību priekšmeti -

Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Patoloģijas pamati

Farmakoloģija

Epizootoloģija

Dzemdniecība un ginekoloģija

Parazitoloģija

Veterinārā ekspertīze un pārtikas higiēna

Lopkopības pamati

Ķirurģijas pamati

Iekšķīgās nelipīgās slimības

Agronomijas pamati

Vides zinības

Veterinārā darba organizācija

Darba aizsardzība