Izglītības programma "Viesnīcu pakalpojumi"-

kvalifikācija „Viesmīlības pakalpojumu speciālists”

-         var strādāt viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās,

-         plāno, organizē un veic viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos,

-         organizē vietējā tūrisma aktivitātes.

Profesionālie mācību priekšmeti -

Lietišķo attiecību psiholoģija

Tūrisma ģeogrāfija

Sanitārija un higiēna

Pirmā lietišķā svešvaloda

Otrā lietišķā svešvaloda

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati

Inventārs un iekārtas

Tūrisma un viesmīlības tirgzinības

Viesu apkalpošanas organizācija

Prečzinības pamati

Grāmatvedības uzskaites un kalkulācijas pamati

Telpu un vides dizains

Tūrisma bizness

Tiesību pamati

Ēdienkartes plānošana un sastādīšana

Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija

Vides mācība

Darba aizsardzība