Vēsture:

Pēc Latvijas vēstures arhīva dokumentiem ir noskaidrots, ka ar Zemkopības ministrijas 1927.gada 21.oktobra rīkojumu Asares 2-gadīgā lauksaimniecības skola pēc ugunsgrēka tā paša gada janvārī tika pārcelta uz Bebrenei un pārdēvēta par Bebrenes 2-gadīgo lauksaimniecības skolu. Sākotnēji skolu uzturējusi lauksaimniecības biedrība “Grauds”un Ilūkstes apriņķa valde. Skola tika izvietota vairākās ēkās Bebrenē, t.sk. arī Bebrenes muižas ēkā. Ar 1935.gada 1.aprīli tā pārgājusi valsts īpašumā un uzturēšanā.

1939.gada 1.oktobris – Bebrenes lauksaimniecības vidusskola

1944.gada 1.oktobris – Bebrenes lauksaimniecības tehnikums

1946.gads – Bebrenes zoo/veterinārais tehnikums

1970.gads – Bebrenes sovhoztehnikums

1991.gads – Bebrenes lauksaimniecības tehnikums

1994.gads – Valsts Bebrenes lauksaimniecības tehnikums

1998.gada 22.oktobris – Bebrenes tehnikums

2002.gada 5.janvāris – Bebrenes Profesionālā vidusskola

2004.gada 7.jūlijs – Bebrenes Profesionālā vidusskola, Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā

2010.gada 29.decembris - Bebrenes Profesionālā vidusskola, Ilūkstes novada pašvaldības pakļautībā

2014.gada 7.februārī, apvienojot Bebrenes vidusskolu un Bebrenes Profesionālo vidusskolu, izveidota vispārējās izglītības iestāde (vispārizglītojoša vidusskola) – Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.