1. Jānis Zobs (1927. – 1931.)
 2. Kārlis Lesiņš (1931. – 1941.)
 3. Kārlis Rudzītis (1941. – 1944.)
 4. Jānis Prodnieks (1944.)
 5. Šaļhs (1944. – 1945.)
 6. Liberts Skrimblis (1945. – 1946.)
 7. Ivans Orbidāns (1946. – 1950.)
 8. Voldemārs Lāriņš (1950. – 1952.)
 9. Jānis Cunskis (1952. – 1953.)
 10. Konstantīns Studens (1953. – 1957.)
 11. Lūcija Rācene (1957. – 1958.)
 12. Ludvigs Klopovs (1958. – 1965.)
 13. Paulis Dunde (1961. – 1962.)
 14. Juris Silavs (1965. – 1972.)
 15. Kārlis Bērziņš (1972. – 1973.)
 16. Jānis Kozlovskis (1973. – 1992.)
 17. Aivars Skrinda (1992. – 2003.)
 18. Lorija Kaminska (2003. –  2011.)
 19. Ērika Šaršune (2011. –