Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļa

 2017./2018. māc. gadā piedāvā:

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari kļūt šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;

Tālākizglītības kursi (ar vidējo izglītību)

veterinārmedicīna – specialitāte mākslīgās apsēklošanas tehniķis (960 st.)

Profesionālās pilnveides programmas:                     

  •        “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” (160 st.);
  •        “Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā” (160 st.);
  •        “Ēdienu noformēšana un galda klājumi” (160 st.).