KPFI logo 

Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada

Bebrenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un

pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš””

(Nr. VIDM/2009/KPFI-1/56; 2010.g.-2011.g.)

Projekta mērķis - Bebrenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas un pirmskolas

izglītības iestādes “Zvaniņš” ēkās veikt energoefektivitātes paaugstināšanas

pasākumus.

Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas

dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpās veiktas šādas aktivitātes: energoaudita izstrāde, jumta un bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana, pamatu siltināšana.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO² emisiju samazinājums.

Finansējuma saņēmējs: Ilūkstes novada pašvaldība

KPFI finansējums - 85%

Pašvaldības finansējums -15%

1 1 SN204561

1 2 SN204565

1 3 SN204568

1 4 SN205076

1 5 SN205327

1 6 SN201103

1 7 SN206531

1 8 SN205343

1 9 SN201115