BPV logo

Biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs” uzsāk projektu

"Zirgu izjādes - jauniešu sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai"

(Nr.13-03-LL24-L413201-000003)

ES ELFLA LAD LEADER

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitāte

Projekta "Zirgu izjādes - jauniešu sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai" mērķis - uzlabot dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem un nodrošināt atbalstu lauku jauniešu sabiedriskām sporta aktivitātēm, izveidojot jaunu pakalpojumu - atjaunotu un labiekārtotu zirgu izjādes laukumu un jaunizveidotu zirgu izjādes maršrutu. Projekta ietvaros tiks iegādātas arī zirglietas.

            Zirgu izjādes laukums, zirglietas un izveidotais maršruts būs nepieciešams biedrības "Jauniešu brīvdienu centrs" biedriem un citiem sadarbības partneriem, lai organizētu sabiedriskos pasākumus ar citām Ilūkstes un Daugavpils novadu nevalstiskām organizācijām, kā arī tiem interesentiem, kas izteiks vēlēšanos atpūsties Bebrenē un tās gleznainajā apkārtnē. Projekta rezultāti sekmēs jauniešu veselības uzlabošanos un attīstīs viņu fiziskās spējas.

Projekta kopējās izmaksas – 8478.89€ (5959.00Ls), no tām līdzfinansējumu 10% apmērā sniedz biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"". Projekta vadītāja - biedrības valdes priekšsēdētāja I.Kudiņa, koordinatore – L.Kaminska.

2014. gada februārī

1

2

3

4

5 IMG 0497

6 IMG 0786

7 IMG 0894

8 IMG 1173

9 IMG 1179

10 IMG 1450

11 IMG 1494