KPFI logo

Projekts „Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai

Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās”

(Nr. KPFI-5/13; 2011.-2012.g.)

Projekta mērķis - samazināt siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas

patēriņu trijās Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās:

- galvenajā mācību korpusā,

- sporta zāles ēkā,

- mācību korpusā Nr.2.

Ēkām tika veikti kompleksi ēku siltināšanas pasākumi, energoefektivitātes pasākumu

komplekss apkurei, ventilācijai un elektroenerģijas patēriņam, mācību korpusam Nr.2

aizstāts fosilais siltumenerģijas patēriņš ar atjaunojamiem resursiem -zemes

siltumsūkni.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO² emisiju samazinājums.

Finansējuma saņēmējs: Ilūkstes novada pašvaldība

KPFI finansējums - 85%

Pašvaldības finansējums -15%

2 1 SN205337

2 2 SN205960

2 3 SN205831

2 4 SN205893

2 5 SN205899

2 6 SN205892

2 7 SN206058

2 8 SN206672

2 9 SN209792

2 10 SN205824

2 11 SN205965

2 12 SN205913

2 13 DSCF8579

2 14 SN205966

2 15 SN205973

2 16 SN205976

2 17 SN201101

2 18 SN209232

2 19 SN207058