Projekts „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija”

(Nr.3DP/3.1.2.0/10/APIA/VIAA/003; 2011.g.-2013.g.)

Projekta mērķis - uzlabot Ilūkstes novada vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot integrētas

izglītības iestādes izveidi uz Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas bāzes,

kas vērsts uz ekonomisko ilgtspēju un būtisku izglītības kvalitātes paaugstināšanu, veikt

integrētas izglītības iestādes infrastruktūras sakārtošanu un optimizēšanu, kā rezultātā būtiski

samazināsies infrastruktūras apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, veicinot racionālu

budžeta līdzekļu izlietošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota un optimizēta infrastruktūra, iegādāts un uzstādīts mācību aprīkojums un mēbeles Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.

ERAF finansējums - 100%.

3 1 DSCF8584

3 2 SN209257

 

3 3 DSCF8590

3 4 SN209268

3 5 DSCF8593

3 6 SN209765

3 7 SN207248

3 8 SN201378

3 9 SN201381

3 10  SN209601

3 11 DSCF8595

3 12 DSCF8599

3 13 SN207249

3 14 SN209767

3 15 SN207260

3 16 SN209252

3 17 SN209618

3 18 SN201371

3 19 SN201374

3 20 SN209772

3 21 SN209775

3 22 SN209769

3 23 SN209780

3 24 SN209782

3 25 SN209788