Tūrisma pakalpojumi

Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo ekotūrisma speciālistu, kurš strādā valsts, pašvaldību un privātajā sektorā institūcijās un veic kvalificēta izpildītāja pienākumus ekotūrisma jomā, kas iekļauj dzīvās dabas, ģeoloģisko, ainavisko un kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanu. Ekotūrisma speciālists piedalās ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā.